is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

exploitatie.

Transport . . . frs. 73.000.000

Electrische en andere beweegkracht-vervoer. . . „ 6.900.000

Retrospectieve tentoonstelling 1.500.000

Congressen, muziekuitvoeringen en bytentoon-

s tellingen 1.400.000

Jury, bekroningen 1.000-000

Vrijstelling voor werklieden-tentoonstellers, verschillende uitgaven 700.000

Onvoorziene uitgaven 500000

ALGEMEENE DIENST.

Personeel, materieel, drukwerk, douane, politie,

brandweer, vervaardiging der tickets, enz. . , 8.000.000 Onvoorziene uitgaven 7 qqq qqq

frs. 100.000.000

Dit bedrag werd aldus gevonden. De Staat nam 20 millioen frs. voor zijne rekening, de stad Parijs eveneens 20 millioen frs. voor de hare, en 60 milloen frs. zijn de opbrengst der tentoonstellingbons na aftrek van hetgeen als premies bij de uitloting dier bons betaald moet worden. Met dit doel zijn uitgegeven 3.250.000 bons, elk van frs. 20. Elke bon bevatte een talon waarvoor 20 tickets (toegangsbewijzen tot de tentoonstelling) in dit voorjaar werden uitgereikt. Ook andere voordeelen en de deelneming aan eene premieloterij werden aan de bons verbonden.

Zoo had men jaren vóór de opening der tentoonstelling reeds het voor haar noodige geld verzekerd. Daardoor is het niet te verwachten, dat aan entrées de tentoonstelling nog geld zal maken, maar wel maakt zij dit van verschillende concessies aan ondernemers van vermakelijk-