is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De daarop spoedig gevolgde ministercrisis bracht in de samenstelling der commissie eene belangrijke verandering, doordien de voorzitter, de heer J. T. Cremer, zoowel als de leden, de heeren Mr. N. G. Pierson en C. Lely, wegens hun optreden als minister uit de tentoonstellingscommissie traden.

Tengevolge dezer verandering is de Nederlandsche Regeeringscommissie voor de Parijsche tentoonstelling thans samengesteld als volgt:

Mr. L. P. M. H. Baron Michiels van Verdijynen, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te 's Gravenhage, Voorzitter, tevens Commissaris-Generaal voor Nederland bij de Tentoonstelling.

Auo. M. J. Bendrichs, Voorzittter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, Onder-Voorzitter.

G. B. Bintzen, Wethouder te Rotterdam.

J. F. w. Conhad, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te 's Gravenhage.

Jhr. B. w. F. van Riemsdijk, Boofddirecteur van het Rijksmuseum, te Amsterdam.

b. w. Mesdao, Voorzitter van het Schilderkundig Genootschap „ Pulchri Studio" te 's Gravenhage.

Jhr. Ch. van de Poll, Directeur van de Baarlemsche Katoenmaatschappij, te Baarlem.

J. D. Onderwater, Voorzitter van de Nederlandsche Maatschappij v00r Tuinbouw en Plantkunde, te Heemstede. Dr. D. de Loos, te Leiden.

Prof. P. van der Burg, Hoogleeraar aan de Polytechnische School, te Delft.

Dr. B. J. A. M. Schaepman, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te Rijsenburg.