is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderaardschen electrischen spoorweg, de beweegbare loopplank en den daarmede parallel gaanden electrischen spoorweg. Neemt men Seinebootjes om van een der punten der tentoonstelling naar een ander te varen, dan moet bij aankomst opnieuw entrée betaald worden.

Ten einde het oversteken van de Seine gemakkelijk te maken, heeft men de bruggen Alexander III en Jena, welke laatste verbreed is, binnen de tentoonstelling getrokken, terwijl naast de brug der Invaliden en die van de Alma hulpbruggen voor de tentoonstellingbezoekers gebouwd zijn. Eveneens is eene hulpbrug gemaakt tegenover den hoofdingang van het paleis van Land- en Zeemacht.

Het oversteken der wegen, welke niet aan het openbaar verkeer onttrokken konden worden, geschiedt langs versierde loopbruggen. Op de tentoonstelling van 1889 moest men daarvoor hooge trappen op en af klimmen, ditmaal zijn die loopbruggen door zacht glooiende hellingen met den beganen vloer verbonden. Alleen de brug over de Place de 1'Alma heeft trappen.

De rolstoelen (fauteuils roulants) zijn te vinden aan drie stations : Aan den voet van den Eiffeltoren, op het Trocadéro bij den ingang van de Rue de Magdebourg en in de ChampsElysées bij de brug Alexander III. Het tarief is frs. 2.60 voor het eerste uur, vervolgens gemiddeld frs. 0.75 per kwartier. Het is gewenscht bij voorgenomen langdurig gebruik zich van te voren over den prijs met hem, die de stoel voortduwt, te verstaan.

Draagstoelen naar het model van Madagascar (filanzanes) zijn op het Trocadéro en worden door inboorlingen van Madagascar gedragen. Het tarief is frs. 1.50 per kwartier, en frs. 2.50 per half uur.

De electrische ondergrondsche spoorweg loopt van het