is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezer betaling moet men bewaren om op aanvraag te kunnen vertoonen.

Muziek. Er zijn op het terrein verschillende muziektempels, bepaaldelijk twee op de Esplanade des Invalides, vier op het Champ de Mars, een in de Champs-Elysées en een bij het Trocadéro. Het bijwonen dezer muziekuitvoeringen is gratis. Bovendien wordt in verschillende restaurants en natuurlijk niet het minst in de spellen der Rue de Paris muziek gemaakt.

Vier der vele torens van de tentoonstelling bezitten een klokkenspel: die van het Duitsche paleis, de toren van Aziatisch Rusland, van Oud-Parijs en het klokkenhuis van het Zwitsersch dorpje.

Op den Eiffeltoren kondigt een kanonschot het middaguur aan, en eveneens wordt door een kanonschot te 6 uur de sluiting der tentoonstellingspaleizen aangekondigd.

Geldwisselen. Voor hen, die hun vreemd geld niet te Parijs gewisseld hebben bij het welbekende Nederlandsche bankiershuis Jordaan, Cohen & Wennink — Banque Hollandaise — 23 Boulevard des Italiens, bestaat hiertoe gelegenheid in de wisselkantoren, welke eenige groote bankinstellingen, zooals het Crédit Lyonnais, de Société Nationale d'Escompte, de Société Générale, e. a. in de nabijheid van den Eiffeltoren op het tentoonstellingsterrein hebben opgericht. De meeste dezer kantoren belasten zich eveneens met het uitvoeren van beursorders en andere Bankwerkzaamheden.

Catalogus. De groote officieele catalogus, die echter helaas vooral voor de vreemde secties niet altijd vertrouwbaar is, zal bestaan uit 36 deelen — elk van 2 afleveringen — welke in de verschillende afdeelingen, waarover zij loopen,