is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is eerst in October 1897 begonnen, maar het groote paleis is dan ook niet af. Er ontbreken nog beeldengroepen tot afsluiting der hoeken aan den gevel.

Het Petit Palais der Champs-Elysées.

Het Petit Palais is van alle gebouwen, voor de tentoonstelling opgericht, verreweg het meest gelukte. Het is het werk van den architect Girault, die hier een kleinood gemaakt heeft, waarvan alleen de Fransche uitdrukking extrêmement joli juist het karakter weergeeft. Het paleis is bestemd om de kunstschatten, die het gemeentelijk eigendom der stad Parijs zijn, te herbergen. Het is een verfijnd gebouw voor verfijnde kunst. Alles in dit bouwwerk verdient opmerkzaamheid, niet het minst de fraaie vergulde deuren aan den ingang en bij het binnenplein.

Ter weerszijden van de groote trap, die toegang tot het paleis verleent, zijn twee beeldengroepen, links: De Seine en hare zijrivieren, rechts: De vier jaargetijden. Boven den ingang is een belangrijk basrelief: De stad Parijs de kunsten beschermend. Negen groote vensteropeningen, tusschen kolommen geplaatst aan beide zijden van den hoofdingang,