is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbinden deze met de zijpaviljoens. De geheele lengte van den gevel is 120 M. Vóór wij binnen gaan zij nog even opgemerkt de vergalde versiering der koepeldaken. Eveneens vinden wij rijk verguldsel in de versiering van de binnenplaats. Deze half cirkelvormige ruimte met hare zuilengalerij, hare drie waterbekkens van geëmailleerd aardewerk, haar beeld „De ontvoering van Proserpine", hare bloemen en geheele inrichting, deze tuin op de hoogte eener eerste verdieping, doet ons denken aan de lusthoven van rijke Romeinen onder de Cesars.

Het gebouw is eigenlijk de lijst rondom die binnenplaats. Aan de zijde der Avenue zien wij eene ruime gaanderij aan weerszijden van den ingang. Eenige tapijten en oude wapenrustingen, met enkele kunstige sleden en draagstoelen uit vorige eeuwen, zijn in deze gaanderijen geplaatst. De tentoonstellingszalen vormen een dubbelen boog en zijn zeer gemakkelijk te bezien.

De retrospectieve kunsttentoonstelling, die alleen Frankrijk betreft en buitengewoon rijk is aan zeldzame kunstvoorwerpen, is hier geplaatst. Wij beginnen onze wandeling van de zijde der Champs-Elysées, in de zaal die naast de binnenplaats cp de galerij uitkomt. Het is de zaal van het ivoor. Behalve eenige oude sieraden uit. den tijd der Mérovingiërs, vinden wij hier de beroemde Vierge van Villeneuve-lesAvignon, evenals een ander beeld der H. Maagd, dat licht gekleurd is. Ik geef alleen de allerbelangrijkste voorwerpen aan, duidelijk leesbare opschriften zijn overal bijgevoegd, zoodat men zelf zich volledig kan inlichten, en wilde ik al het moois opnoemen, dan zoude ik nagenoeg niets onbesproken mogen laten.

In de volgende zaal zijn uit metaal vervaardigde voorwerpen de hoofdzaak. Hieronder de dissel eener kar uit Toulouse, eene leeuwin die een steigerend paard in de pooten

5