is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de kermiswagen". I)e vertooningen zijn liedjes en dansen van Franschen en vreemdelingen, en eene echte kermistoespraak „de parade" voor den ingang gaat aan elke vertooning vooraf. Zij die vreezen Fransche aardigheden niet te kunnen begrijpen, kunnen hier zeer begrijpelijke dansen zien. De anderen zullen in dit theater in de Rue de Paris de liederen van Montmartre kunnen genieten.

Des avonds zal het in de Straat van Parijs zeer levendig en druk zijn. Daarom heeft men gezorgd voor ruime verlichting. Reeds aan den ingang zagen wij den naam van dit deel der tentoonstelling boven een groot bord, des avonds in vlammende letters, prijken. Opmerking verdient de smaakvolle, geheel nieuwe electrische verlichting dezer straat, door als het ware bloemkelken met een electrisch gloeienden stamper aan de boomen op te hangen. Een zee van licht en eene vroolijke menigte verklaren genoeg, waarom dit gedeelte der tentoonstelling het laatst gesloten wordt.

Na de Roulotte echter komen wij, aan dezelfde zijde voortgaande, aan een ernstiger gebouw. Het is een der drie gebouwen voor den Tuinbouw en de Boomteelt. In dit smalle, langwerpige gebouw zijn tuinbouwwerktuigen op verkleinde schaal en tuinbouwgereedsehappen tentoongesteld. De groote werktuigen vindt men als men naar de lage Seinekade afdaalt. Ook wordt hierin de tentoonstelling gehouden van tuinbouwzaden, die voor het eerst eene afzonderlijke groep vormen, met levendige, sprekende afbeeldingen, ook voor hen, die niet deskundig zijn.

Ten einde de tuinbouwtentoonstelling in deze afdeeling in haar geheel te overzien — een gedeelte zagen wij reeds in de Champs-Elysées, een ander deel wacht ons op het Trocadéro, en overal waar tuinen zijn aangelegd — verlaten wij thans de rechterzijde, om op het breede vak te komen, dat aan den Seinekant is opengelaten. Dit vak is gelegen tussehen