is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezonken vaartuig en zeeplanten omringen ons in de ruime zaal, terwijl rondom, in verschillende afdeelingen gescheiden, zichtbaar door groote glasruiten, visschen en kleinere zeedieren leven en gadegeslagen kunnen worden. Voortdurend aanvoer van versch zeewater maakt dit leven mogelijk, en geeft ons een blik op hetgeen anders

De Straat der Volken van de overijlde der Selne gezien.

voor alle niet-duikers een ongezien schouwspel blijft. Ook duikers zien wij, en zelfs bekoorlijke sirenen, geheel in menschengestalte, dalen van tijd tot tijd in de bassins af, waar zij het bijzonder lang kunnen vol houden.

Weer tot het daglicht gekomen en de trap opgegaan, doorwandelen wij vlug de reeds geziene broeikas voor buitenlandsche inzendingen, en komen aan het Paleis van den Dans. Entrée frs. 3, frs. 2, en fr. 1.

Dit paleis, een werkelijke schouwburg, dient om een algemeen overzicht te geven van de danskunst. Dansen