is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit alle tijden en van alle volken, van af den ouden dans der Egyptische mysteriën tot den cancan van Mabille, worden hier vertoond, zoo getrouw als de historische gegevens slechts toelaten.

Naast dezen schouwburg staat een gebouw, dat in de Straat van Parijs volstrekt niet tehuis behoort, en eerst op het laatste oogenblik daarin geplaatst is. Het is de plaatijzeren vuurtoren, welke eene Fransche firma vervaardigde, om na afloop der tentoonstelling te Kaks, op de kust van Madagascar te worden opgebouwd.

Het nu volgende groote, vierkante gebouw zal gedurende de tentoonstelling duizenden menschen, en wel van de meest ernstige bezoekers, binnen zien treden. Het is het Paleis voor Volkshuishoudkunde en der Congressen. Dit paleis, in zeer eenvoudigen strengen stijl, zoowel in- als uitwendig gebouwd, bevat slechts weinige voorwerpen geschikt om bij een vluchtig bezoek te trekken. Daarentegen biedt het hun, die zich bezig houden met bestudeering der sociale quaestie in haar meest ruimen omvang genomen, een schat gegevens, zoo rijk als nog nimmer bijeengebracht was. De groote verdienste van hetgeen wel wat statig „de Maatschappelijke Inventaris der eeuw" genoemd wordt, is in de afwezigheid van een bepaald systeem en de aanwezigheid van een overgroot aantal feiten en statistieken, bouwstoffen tot bewerking.

Het gebouw, dat een der eerst voltooide paleizen van de tentoonstelling was, is geheel gemaakt door coöperatieve arbeidersverenigingen van metselaars, timmerlieden, ververs, enz.

Wanneer wij door de groote middendeur binnentreden, zien wij een ruime hal, en aan weerszijden twee gangen, die leiden tot eene reeks eenvoudige zaaltjes. De linkerhelft van het paleis omvat de Fransche inzendingen, de rechter-