is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun aantal is zoo groot, dat niet alle — er zijn er 127

plaats kunnen vinden in het Paleis der Congressen. Men zal daarom wel doen, zoo men een congres wil bijwonen, in de wachtzaal van het paleis, bij een der aanwezige secretarissen, inlichtingen te vragen omtrent de vergaderplaats. Wegens het hooge belang dezer bijeenkomsten neem ik hier de volledige lijst op:

LIJST DER CONGRESSEN IN VOLGORDE DER DATA.

■24^-31 Mei Kennis van het schrift.

: -25—37 Mei Tuinbouw.

28 Mei—2 Juni Gebouwde eigendom.

4—7 Juni Boschwezen.

4—7 Juni JSffecten.

7—10 Juni Onderlinge hulpvereenigingen.

8—10 Juni Schermen.

8—12 Juni Naamlooze vennootschappen.

11—13 Juni Patronage van jeugdige werklieden.

11—13 Juni Grondeigendom.

11—13 Juni Keur van goud en zilver (Unificatie).

13—15 Juni Kruideniers.

14—16 Juni Landbouwonderwijs.

14—16 Juni Muntkunde.

14—18 Juni Muziek.

18—20 Juni Landbouwproefstations.

18—21 Juni Goedkoope woningen.

18—23 Juni Mijnwezen en metallurgie.

18—23 Juni Vrouweninstellingen.

20—23 Juni Wijnbouw.

21—23 Juni Veevoedering.

21—23 Juni Vegetariërs.

25—30 Juni Arbeidsongevallen en verzekering.

-25—30 Juni Verzekeringswezen.

26—30 Juni Vogelkunde.