is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zondagen, en als het zeer vol op de tentoonstelling is, vermijde men deze gang, die te smal is.

Langs de Seine voortgaande, komen wij thans bij het groote restaurant der welbekende Bouillons

Duval, en vervolgens aan de Haven voor pleiziervaartuigen, waar men steeds eenige jachten van schatrijke liefhebbers van varen voor anker ziet liggen. Men belooft or.s hier ook eenige proeven van onderzeesche scheepvaart af te zullen

leggen. Daarop volgt het. paviljoen van de Kamers voor Zeehandel. Zeventien kamers van koophandel der voornaamste Fransche havens, hebben hierin hare inrichtingen voor den zeehandel en monsters der voornaamste producten, welke zij in- of uitvoeren, tentoongesteld.

Onmiddellijk daaraan sluitend, hebben wij eene Bakkerij en de tentoonstelling der bekende Fransche

Oud-Parjjs. — La Chapelle St. Julien ^

des Ménétriers. Hng der bekende Fransche

fabrieken van kleine biscuits. Wij zijn nu langs de Seine eigenlijk op het Trocadéro gekomen, doch van dezen tuin nog door een straatweg gescheiden.

Op de kade langs de Seine is hier nog, tusschen twee restaurants, het Théütre des Voyages animés Gezichten op schoone landstreken in Frankrijk en in het buitenland, worden daar met toepasselijke muziek en voordrachten van dames en heeren artisten vertoond. — Entrée fr. 1, 's avonds frs. 2-