is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan men nog genieten van het zeer merkwaardig gezicht op Trocadéro, Seine en Champ de Mars, met hun tal van paleizen, paviljoens, bloemperken, torens, enz. Een groot waterbekken in trappen, dat eene fontein vormt van buitengewone schoonheid, springt van dit middengedeelte in den tuin van het Trocadéro vooruit, tot bijna over de helft van het eerste terras. De bloembedden aan beide zijden van dit bekken zijn de tentoonstellingsafdeelingen; dat aan de linkerzijde is de Hollandsche tuin, ingenomen door de Nederlandsche vereeniging van bloemkweekers.

Hetzelfde uitzicht, dat men van de gaanderij heeft, kan men nog iets uitgebreider genieten van af een der torens van het Trocadéropaleis. Een lift brengt u daarheen.

Toegangsprijs fr. 1.

In de gaanderijen langs de beide vleugels vindt men aan de eene zijde eenige Fransche afdeelingen, vooral van voorwerpen voor verzending naar de koloniën bestemd, bn aan de andere zijde eenige kleine koloniale afdeelingen.

Hieronder moet gerekend worden het Oostenrijksehe handelsmuseum, eene poging om den overzeeschen handel van Oostenrijk, ondanks het volkomen gemis aan koloniën, te steunen en uit te breiden.

De Belgische koloniale groep, welke eveneens den handel vertoont door België over zee gedreven, bepaaldelijk met den Kongostaat. De Kongostaat zelf heeft niet ingezonden,

en deze groep geeft van de ontwikkeling van het persoonlijk

rijk van Leopold II een zeer onvolkomen beeld.

De Vereenigde Staten van Noord-Amerika hebben onder hunne vlag de inzendingen van Cuba en van Hawaï als die van koloniën doen plaats hebben. De voornaamste dier inzendingen levert de beroemde tabaksindustrie van Havana en andere Cubaansche plaatsen.

Denemarken heeft eene kleine, maar hoogst merkwaardige