is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inzendingen zijn producten van den bodem en bontwaren, daarnevens goudertsen uit het koude mijndistrict Klondyke.' In ditzelfde paleis hebben nog verschillende kleine Engelsche kolonies als Trinidad, Sierre Leone, St. Helena, de Straits-Settlements, Hongkong, enz. plaats gevonden.

Australië heeft hiernaast zijne inzendingen. De houtsoorten en mineralen, ook alweer goudertsen, zijn het belangrijkst. Bovendien maken wij er kennis met den wijn der antipoden.

Het paleis van Eogelsch-Indië.

Engelsch-Indië heeft een geheel ander karakter. De inboorlingen komen hier meer op den voorgrond met hunne kunstnijverheid, w.o. prachtige filigraan-arbeid en kleurrijke weefsels. Ook de bouwstijl van het paleis is niet Engelsch, maar Indisch. Bizondere opmerkzaamheid verdient het gesneden houtwerk, dat verguld of niet verguld, eene buitengewone mate van kunstvaardigheid, geduld en smaak doet zien.

Ceylon heeft een afzonderlijk paviljoen, waarin de dierenen plantenwereld van dit schilderachtig eiland, in eene groote vitrine op natuurlijke wijze tentoongesteld, een aantrekke1 ijken indruk maken. Ook hier is de inlandsche kunstnij-