is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wapens, visscherij met hengels en netten, kunstmatige vischteelt, teelt van oesters en andere watergewassen, vangst van truffels, champignons, caoutchouc, enz.

In de Fransche afdeeling vinden wij eene schoone groep Fransch wild, mooie jachtgeweren met eene historische collectie, vlechtwerk en bewerkte houtsoorten, prachtige dameskleeren van bont vervaardigd en van buitengewone kostbaarheid (deze zijn op de tweede verdieping). Eene zeer

De Nederlandsche Visschery-afdeeling.

duidelijke voorstelling doet ons de sponsenvangst op de Tripolitaansche kust zien.

Verschillende vreemde landen hebben hier eveneens ingezonden.

De Nederlandsche afdeeling, omlijst met het licht gekleurd hout en de gebatikte weefsels, welke overal die afdeelingen terstond doen onderscheiden, bestaat, behalve uit de inzending van eenige looistoffen, uit de collectieve Visscherij-inzending, welke eene volledige verzameling bevat van vischtuig voor zee- en zoetwatervisscherjj, modellen van visschersvaartuigen, poppen, aangekleed als visschers en visschersvrouwen, afbeeldingen, statistieken, enz. De ansjovis-visscherij