is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op onze wandeling sloegen wij over de Nederlandsche afdeeling, welke reeds van verre zichtbaar is, en in hoogte boven de andere uitsteekt. Het Nederlandsche wapen is hier aan de portiek aangebracht. Het middengedeelte der afdeeling wordt ingenomen door eene zeer volledige installatie van een riet suiker molen met kookpan en vacuümkoeler van Gebrs. Stork en Cie. te Hengelo. Nog andere inzendingen betreffende de suikerindustrie, dan Nederlandsche

likeuren en jenever, cacao en chocolade, geconserveerde levensmiddelen, meelsoorten, kazen en boter, vlas, enz. Bizondere opmerkzaamheid verdient ook de schoone kast, waarin de firma Kamphuijs te Zaandam hare zeer volledige inzending plaatste van rijst en rijstmeel.

Zijdelings naar rechts, de Machinegalerij verlatende, maken wij thans even een uitstapje buiten het eigenlijk tentoonstellingsterrein, om over eene loopbrug te komen in het Zwitsersch dorp. — Entrêe fr. 1.

Dank zij eene zeer interessante toepassing der beginselen van perspectief, heeft men hier in een hoekje van Parijs

Het Zwitsersch dorp.