is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de weefsels, welke gedeeltelijk uit vorige eeuwen zijn bijeengebracht. Men was van plan hiernevens de Schat van Petroassa, welke den West-Gothischen koning Alarik zoude

Het paviljoen van Zweden.

hebben toebehoord, ten toon te stellen, doch heeft het veiliger gevonden deze eerbiedwaardige producten van oude goudsmidskunst, wegens hunne hooge waarde, tijdelijk in het Louvre-museum te laten zien.

Zweden heeft naar 's lands wijs een geheel houten