is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paviljoen, bepaaldelijk het gesneden houtwerk en de houten hokjes voor de haremvensters, wijzen op oosterschen invloed ; het inwendige, dat een overzicht geeft der Bosnische nijverheid, is uiterst modern. Ook landbouwproducten uit Bosnië en Herzegowina en een schoon Panorama van Serajewo zijn vermeldenswaardig.

Oostenrijk heeft het derde paleis, waarin het borstbeeld

Het paleis van Oostenrijk.

van keizer Frans Jozef als souverein prijkt. Het is een aristocratisch gebouw in den rococostijl, die te VV eenen onder Maria Theresia en hare opvolgers zoozeer bloeide. Ook inwendig is die stijl volgehouden en is vooral de staatsietrap merkwaardig.

De zalen bevatten de tentoonstelling van de pers, van afbeeldingen van landschappen en kleederdrachten, van minerale bronnen en op de eerste verdieping die der schoone kunsten, hoofdzakelijk schilderijen van Polen en Czechen. Bizondere