is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven den reizigers nog niet zooveel gemak, dat men niet met belangstelling den uitnemend ingeriehten Russischen trein zou bezichtigen. Onder de locomotieven verdienen afzonderlijke vermelding die der Fransche Noorder- en Oosterspoorwegmaatschappijen, welke 120 K.M. in het uur doen en de reuzenlocomotief op 10 raderen, door Amerika ingezonden. Ook het materieel der bergspoorwegen is het bezien waard.

Groote ijzeren en stalen werktuigen vindt men eveneens in het Amerikaatuch paviljoen, w.o. eene buitengewoon krachtige rollende brug.

Iets verder vinden wij dicht bij elkaar de tentoonstelling van automobielen met eene gelegenheid deze onwelriekende werktuigen te beproeven en die der rijwielen, welke geen belangrijk nieuws op dit gebied leert kennen.

De Nederlandsche rijwiel-inzending, hoewel vrij omvangrijk, is slechts van ééne fabriek, die der firma Burgers te Deventer, afkomstig.

Gaan wij van de spoorwegloods de andere richting uit, dan komen wij bij de tentoonstelling van het Duitsche reddingswezen. Dicht hierbij is het belangrijkst deel van de annexe het werkmansdorp. In den vorm van een dorpje, zijn hier op natuurlijke grootte werkmanswoningen opgericht, zooals die in verschillende landen, waar men zich met het vraagstuk der goedkoope woningen bezighoudt, bedacht zijn. De woning is geheel ingericht, even als het omringend tuintje, en kan zóó betrokken worden. De kostende prijs van elke woning staat er bij vermeld; natuurlijk zijn zij inwendig even als uitwendig te bezien.

Op het verst afgelegen deel der annexe is een park voor luchtscheepvaart, waarin een ballon captif geregeld opstijgingen zal doen.

Dan valt nog binnen dit terrein de uitnemende wielerbaan,