is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz

De omgeving van den Eiffeltoren 142

Het paviljoen van Siam 146

Het Tyroolsch kasteel 149

Plattegrond van net Champ de Mars 152

De paleizenhoef van liet Champ de Mars 154

Het paleis van Opvoeding en Onderwijs 156

De Nederlandsche afdeeling voor hulpmiddelen van

Wetenschap en Kunst 157

Het paleis voor Waterbouwkunde en Middelen van

vervoer 158

De Nederlandsche afdeeling voor Scheikundige Nijverheid 160

De Monumentale Schoorsteen • . . 162

De Eeretrap der groote Feestzaal 164

Het Zwitsersch dorp 166

Het Chateau d'eau en de lichtende fonteinen .... 170

Het paleis voor Weefsels en Kleedingstukken . ... 173

Het paleis voor Mijnwezen en Metalen 174

De ingang van het paleis voor Mijnwezen 176

Het paleis voor Land- en Zeemacht 180

Het paviljoen van Servië 183

Het paleis van Rumenië 186

Het paviljoen van Zweden 187

Het Duitsche paleis 189

Het paviljoen van Finland 190

Het paviljoen van Noorwegen 191

Het paleis van België 193

Het Britsche paviljoen 194

Het paviljoen van Perzië 195

15*