is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheen gelezen te hebben — en nu kregen we van der Goes, Top, Veritas — Marie Anderson , meen ik — Versluys, Douwes Dekker — een anderen neef — Bymholt, A. I., — een der vele synoniemen voor Alberdingk Thym Jr. — en Joost mag weten, wie nog al meer, behalve den heer te Winkel. Er werd warm gestreden, tot zelfs Batavianen namen deel aan den strijd: L. G. Gerhard, leeraar aan Willem III, en pastoor Jongbloed S. J. deed ook al mee. Dat boekje van pastoor Jongbloed was wel het venijnigste, ofschoon erg onbeduidend, hoe het later door pater van Hoogstraten ook opgehemeld is. Toen de ruzie zoo'n beetje begon te bedaren, kwam de heer van Sandick op het tooneel, maar hij vermocht het doovende vuur niet meer te doen gloeien; men ging zoo langzamerhand Multatuli's „jaargetij" plechtig vieren, en Dr. Vitus Bruinsma, Dr. Muller en Dr. Hendrik de Vries, met anderen, schreven hun In Memoriam in den „Dageraad" en gaven onbekende portretten van Multatuli uit.

Er kwam rust. De heer van Kuyk flanste een tooneelspel in elkaar, dat de handeling uit den Max Havelaar aanschouwelijk moest voor-

i*