is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schooner is dan het bezit ervan, maar pijn doet het toch altijd. — Wezenlijk „groot" blijft de mensch alleen voor hen, die hem uit de verte zien; een auteur alleen voor hen, die zijne stem hooren en daarbuiten niets weten — zoo komt t me nu soms voor. Zijne stem, zei ik, en dat bedoelde ik ook te zeggen; doch ik moet er op wijzen, dat ik inderdaad alleen van den aiiteur sprak. Zoo zelden wint de mensch, als we hem buiten extase zien; zoo herhaaldelijk en herhaaldelijk blijken de drijfveeren en de beweegredenen van den auteur, niet die van den mensch te zijn geweest. Vooral is dit het geval met „oorlogsmannen", met auteurs, die ten strijde trekken tegen de menschen, vijandelijke machten óm hen.

Zoo n oorlogsman, zoon Chamberlain, trekt het zwaard voor Waarheid en Recht, zoo zegt hij, terwijl inderdaad alleen de Transvaalsche goudvelden de motieven gaven. En als men dan mee is opgetrokken, geloovend in den veldheer, breekt er iets in de ziel, zoodra men de waarheid ontdekt. Het kost ons moeite daarna het vele goede, mogelijk toch in zoo'n Chamberlain, te erkennen en juist te vaardeeren. Dit zullen