is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijden schijnt hij niet beseft te hebben. Zij moest daar boven staan , dat hield hij voor afspraak, en de dappere Tine heeft waarlijk het onmogelijke gedaan — totdat ze niet meer kon en troosteloos naar Italië vluchtte voor goed. Het is hard, het te moeten erkennen, maar het is de waarheid.

II.

De heer Zürcher heeft na lang zoeken het nummer gevonden van het huis , waar Dekkers ouders en hijzelf met hen op den Haarlemmerdijk te Amsterdam gewoond hebben. Dit en dergelijke dingen zijn zeker wetenswaard, en eenmaal, als zijn leven zoover van de dan levenden ligt als Vondels leven van ons, zullen al die dingen nauwkeurig worden nageplozen en in eene complete levensbeschrijving worden samengevat. Multatuli hield er niet van; als hij een oogenblik vermoedt, dat Zürcher daarvoor die nasporingen doet, zegt hij ,,Ajakkes!"

Het ligt niet in mijne bedoeling veel van zulke wetenswaardigheden op te rakelen; we zullen hem trachten te zien en pogen te be-