is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

precies een portret van Dekkers moeder is, maar dat toch haar beeld en zijne herinneringen hem voor den geest zweefden, toen hij Wouters moeder en diens huiselijk leed in beeld bracht. Het echtpaar had 5 kinderen: Catharina, gewoonlijk tot ergernis van den jeugdigen Multatuli Kaatje genoemd, gehuwd met Abrahamsz, eveneens scheepskapitein; Dr. Swart Abrahamsz en Sietske Abrahamsz, over wie later, zijn kinderen van deze zuster; — Pieter, indertijd dominee in den Helder, gehuwd met eene zuster van Dekkers zwager Abrahamsz; — Jan, eerst ook zeeman, later tabakscontractant in Indië; — Eduard, de later zoo beroemde Multatuli, — en Willem, op 17-jarigen leeftijd over boord geslagen in de Noordzee.

Eduard hadden de ouders eigenlijk ook voor de studie bestemd, doch Eduard bleek daar geen jongen voor; de Hooge School des levens moest hem vormen; voor gezette schoolstudie was hij ongeschikt en is hij zijn heele leven ongeschikt gebleven. In dit opzicht doet hij mij dikwijls aan Rousseau denken, een man door Dekker altijd hooglijk gewaardeerd.

Op 19-jarigen leeftijd ging Eduard met zijn