is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hem. Later heb ik hem teruggezien in

o o

Holland, in '64" — dus in den tijd, waaruit de brief dateert aan mejuffr. Hamminck Schepel, in het begin van dit opstel genoemd, — ,,maar toen vond ik denzelfden man niet terug. Wat was die man in zijn nadeel veranderd! —"

Daar lagen meer dan 20 jaren tusschen: de heer M. B. was resident, Douwes Dekker Sjaalman, straatarm, lui, pedant en ziekelijk.

VIL

Doch indien dit alles zoo is, hoe kon Dekker zich dan zoo ongelukkig gevoelen, toen papa Versteegh hem de hand van zijne dochter formeel weigerde ?

Of hij toen zich zoo ongelukkig gevoelde, durf ik niet zeggen ; wel een poos later, en dit maakt een klein verschil. Dekker heeft zich nooit kunnen begrijpen, dat de menschen niet van hem hielden, als ze hem kenden, en dat eenige vrouw, op wie hij ernstig het oog sloeg, niet op hem verlieven zou, dat ging te eenenmale boven zijn begrip. Zoo heeft hij niet kunnen gelooven, dat Caroline hem zou ver-