is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zijn wachtgeld over het jaar '44 uitbetaald — en den 13^ September '45 — dus na twee jaar wachtens! — werd hij werkzaam gesteld op het kantoor van den Resident van Krawang te Poerwakarta.

Vóór zijne plaatsing echter, den 2Ósten Augustus '45. had hij zich geëngageerd met Everdine Huberte, baronnesse van Wijnbergen. Everdine de Tine uit den Havelaar — logeerde met hare zusters Sophie en Henriëtte op Parakan Salak, bij den heer Willem van der Hucht. Er was sprake van geweest, dat Dekker geëmployeerd zou worden op het landgoed van den heer van der Hucht, doch het schijnt, dat van der Hucht van meet af achterdocht heeft gehad tegen Dekker. Het blijft dan wel wat vreemd, dat hij dan zoo dadelijk eene verloving van zijne nicht met Dekker heeft goedgekeurd* misschien echter is dit te verklaren, door een oogenblik lichtvaardigheid te veronderstellen; Dekker zelf heeft hem dit ook meermalen rechtstreeks of zijdelings verweten. Maar zijne toestemming heeft hij gegeven en sedert den 25^'™ Augustus '45 waren ze verloofd.

In de tweede helft van September vertrok