is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oordeelen, ontdekken wc in hem gebreken, zonder nu juist den splinter in zijn oog te willen zoeken en den b^lk in eigen oog te nei^eeren * maar nooit zullen we ééne enkele poging in hem ontdekken, om zich zei ven te verbeteren, zich zeiven in waar-christelijken zin te vervolmaken of in boeddhistischen geest zich zeiven te verloochenen.

Daaraan dacht hij niet, omdat hij zich zeiven goed wist. „hlke deugd heeft hare onechte zusters, natuurlijk, — en ook voor die zusters vroeg hij bewondering, als ze behoorden bij zijne deugden — dat „ze de familie schande aandoen" sloeg alleen op anderen en gold niet voor hem.

De wereld heeft om hem die uitzondering # ö

niet willen maken en daardoor heeft hij zich martelaar gevoeld, i En zijn hartstocht was te wdd en zijne philosophie te zwak, dan dat er ooit volkomen vrede voor hem komen kon. Hij heeft werkelijk veel geleden.