is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meesten voor Tine heel lief poogden te zijn, maar de natuur is dikwijls sterker dan de leer. Wanneer ik er toe overga Tine te schetsen naar het beeld, door mij van haar gemaakt, zullen deze eigenaardige verhoudingen vanzelf zoo eenigermate weer te sprake komen.

Wie over al deze meest jonge vrouwen en meisjes iets naders wil weten, doet het best met de Brieven te lezen , zooals ze door mevr. de wed. Douwes Dekker zijn uitgegeven. En waren ze daardoor niet publiek gemaakt, we zouden ze hier niet gereleveerd vinden, want het aantal is groot, zoodat de namen te onthouden al een vast geheugen eischt — en verheven zijn ze zelden.

Ook over Sietske te spreken eischt zelfoverreding en gedurige herhaling, dat alles omtrent haar toch gedrukt is. Haar zoon heeft onlangs in de Vragen des Tijds eene zeer belangrijke bijdrage geleverd omtrent zijn oudoom.

Van onbescheidenheid kan geene sprake meer zijn, dunkt mij. En al ware dit zoo, dit verwijt zou ik mij getroosten, waar ik mij gedreven gevoel tot het voleindigen dezer studie, die ik met al mijne toewijding heb ter hand genomen.