is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beste Eduard is nu 8 jaar en Nonnie 5. 't Zijn lieve zachte kinderen. Je zult ze kennen." Als Mimi in gewonen zin verliefd is, kan ze het Tine gerust zeggen. — Kort daarop ontmoeten ze elkaar in den Haag en nu blijkt haar zonneklaar, dat hij méér begeert dan haar hart. Tine is geen bezwaar: daar is voor gezorgd. Tine is een engel en, evenals hij Sietske „in den waan" gebracht heeft, dat hun huwelijk geen gewoon huwelijk is, zal hij ook Mimi dit doen gelooven. En dat huwelijk van Tine en Dekker wks ook geen gewoon huwelijk; maar 't ongewone zat in hèm.

Wilde hij dan met Mimi een gewoon huwelijk ? — Of ook zoo'n ongewoon? Hij had vele vriendinnen zooals zij, dit wist ze al.

Wat wil hij dan? — Ze begreep het. Mag ik dat doen ? — dat vroeg zij zich zelve consciëntieus af.

V.

En haar antwoord was ontkennend. Zij mocht haren ouders dat verdriet niet doen; ze mocht hare zieke moeder niet van verdriet doen sterven. — Het moest uit zijn; ze schreef het