is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoelde en haar trachtte te doen worden de incarnatie van zijne idealen, waartoe zij zich gedwee en con amore leende, geloovende in hem, wist zij hem toch aan zich te binden, en doordat zij zich inspande, om zijne stoutste verwachtingen van grootmoedigheid te overtreffen, zag hij tegen haar op. Hij had er behagen in van haar adel te spreken en telde het niet gering, dat de moeder van zijn zoon eene baronesse van Wijnbergen was.

Zijne loopbaan beloofde na zijne benoeming tot secretaris van Menado inderdaad schitterend te worden; reeds tweemaal was hij op 35-jarigen leeftijd voorgedragen tot resident, en hij besefte heel helder, dat zijn zin voor arbeid en ordelijk leven door hiér was gekweekt, al liet zij zich daar niets op voorstaan. Want passief, als ze scheen, en vol loutere bewondering voor haar heer gemaal, verborg ze toch een streven bij al haar doen.

Hare trouw werd beloond en er waren oogenblikken, dat hij dit volmondig erkende.

De wezenlijke ellende voor Tine begint eerst, wanneer alle hoop op eene schitterende carrière verdwijnt, wanneer zij, lichamelijk verouderd en verzwakt, zijn medelijden opwekt. Eerst ontvangt hij arme stakkers, die trouwen zonder