is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang: spoedig moesten ze verhuizen naar „Rue Trankaert", boven eene kroeg. De waardin was doorgaans dronken, zoo'n gemeen Brusselsch wijf. Ze hield een kostganger, een teringlijder, die dan zijne troost kwam zoeken bij madame Dekker, kwam klagen over demishandelingen, die hij beneden moest ondergaan. En dan schommelde ook de dronken madame naar boven en schold mevrouw Dekker uit, terwijl de kinderen schreiden of van angst wegkropen. — Zie het was geen wonder, dat Tine, zonder geld, zonder crediet, vreemd en verlaten, altijd maar meer hoorend van zijne liefde voor Sietske of voor eene andere, er op aandrong, dat Dek toch den io<i™ April eens thuis zou komen — en het antwoord moet haar zeer hebben gedaan.

Effectbejag ligt niet in mijne bedoeling — de lezer zal mij toegeven, dat men anders niet naar tooneelen zou behoeven te zoeken.

X.

En van Rue Trankaert verhuisde ze naar Rue de Berlin en van Rue de Berlin naar Rue Sans Souci — een tergende naam voor Tine, die dag