is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de menschen zijn „Havelaar een heel mooi boek vinden" — maar voor den auteur recht zoeken, recht eischen, daaraan dacht niemand, 't Was literatuur, zou Verlaine hebben gezegd — en niet geheel ten onrechte, voeg ik er dadelijk bij. Onmiddellijk na dit hoofdstuk hoop ik me daaromtrent te verantwoorden.

Den ioden Juli dan bezit hij niets. En den i6den Juli schrijft hij uit Spa aan Tine om iooo frcs., om nog eens zijn geluk'aan de speelbank daar te beproeven. Hij had al wie weet hoeveel verspeeld. Vanwaar zooveel geld? Van van Vloten — den Indischman — van van Prehm? van Jan? van een uitgever? Het blijft onzeker. Maar zeer zeker is de armoede onmiddellijk na den i6fltn. Hij bezit niets en Tine bezit niets: alles is verspeeld, door hem en door haar. Want ook Tine had gespeeld te Spa, vermoedelijk op zijn bevel.

En dergelijke vleugjes van weelde komen er zeer dikwijls, maar altijd vleugjes van 2, 3 dagen duur. Want Multatuli heeft heelveel geldelijken steun ontvangen. Werkelijk aanzienlijke sommen zijn hem verstrekt en sommigen hebben herhaaldelijk en herhaaldelijk gesteund: Jan Douwes