is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

Doch kort na de poging van van Vloten-Huet vertrok ze naar Italië, naar Milaan. Daar nam ze met de kinderen eerst haar intrek bij den heer en mevrouw Omboni. Professor Omboni was gehuwd met mej. Stéphanie Etzerodt, die 1 ine in Brussel had leeren kennen.

Dekker heeft altijd in mevrouw Omboni eene „vijandin" gezien; hij schreef hare hulp aan Tine en de kinderen toe aan wrok, als gevolg van jaloezie. Het is mij niet mogen gelukken daaromtrent eene vaste meening te verkrijgen. Dekker kende Stéphanie; zij zou het ook geweest zijn, die I ine en de kinderen in het begin van '65 met zich meenam naar Holland om bij de vertooning van de „Bruid daarboven ' tegenwoordig te zijn. Zóó verhaalt Dekker het in zijne brieven meermalen; doch de waarheid is anders. Hij heeft Stéphanie uitgenoodigd — en dit willen verbloemen , omdat er nogal kosten werden gemaakt bij die gelegenheid. Stéphanie had ook Mimi leeren kennen in Brussel, en in Dekker's kring verklaarde men mevrouw Omboni's vriendelijkheid voor Tine uit jaloerschheid op Mimi.