is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rang, waar Des Amorie van der Hoeven hem aan geholpen had en waarvoor hij f 1000 per jaar ontving, Dekker meen ik. Dekker hield zoo nu en dan voordrachten en werkte zoo nu en dan aan zijne Ideën

Doch al heel spoedig waren de finantiën in de war; ze kwamen niet uit en dit baarde altijd ellende. Als er geld was, marcheerde het wel, maar was het er niet, dan was hun huis eene „hel" — het woord is van de kinderen. Dekker schreef in dien tijd aan Max Rooses en gaf nog al hoog op van zijn lief tehuis — ik weet niet in hoeverre daar toen — het was in Nov. 69 — „dichterlijk kleursel" bij was, zooals Tine het uitdrukte. — Alweer trouwens treffen we hetzelfde aan: ,,In Friesland deed men mij, juist een jaar geleden, beloften, die mij bewogen mijne familie uit Italië te laten komen. Toen ik mij later op de gemaakte afspraken beriep, ontving ik eerst, dagen lang, geen antwoord, en eindelijk na verdrietig wachten .... twee hazen, met de mededeeling, dat men geen woord houden kon: „omdat de menschen zoo lauw waren"." In Friesland w. z. Sneek, die bankier vermoed ik was de heer Jan H. — En dan