is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat onderzoek werden evenmin doodgezwegen door den opvolger van Duymaer van Twist. De schoonzoon van den regent, de demang of wedana van het district Paroeng Koedjang, werd nog in den loop van 1856 wegens knevelarij ontslagen. Aan den regent werd de hooge ontevredenheid der regeering betuigd met de ernstige aanmaning

zich in 't vervolg te beteren. De

Havelaarszaak is op waarheid gegrond." —

Dat er in het opstel van den heer van Sandick iets is, gezegd of niet-gezegd, dat zijner onwaardig is, moet hem hierdoor al duidelijk geworden zijn, dat iemand als pater Jongbloed S. J., en pater van Hoogstraten, geen woorden warm genoeg vinden voor zijn lof. — Doch dit zou niets zijn, als men, van Sandick's opstel lezende, maar niet den indruk kreeg, dat hij doorloopend een pleidooi houdt voor Bergsma en Duymaer van Twist en daarvoor hier en daar krom recht poogt te praten. Op mij b.v. die het in vele opzichten met van Sandick eens oen, zooals straks blijken zal — maakt het geleverde citaat een indruk geheel tegengesteld, als door den heer van Sandick schijnt beoogd te zijn.

Van Twist hield Dekker voor bekwaam, hij