is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar kwam zijne benoeming tot assistentresident van Lebak, en Dekker stelde zich zoo goed hij kon van zijn nieuw gebied op de hoogte. Verwonderlijk groot was zijn vermogen, om door te dringen tot zaken, die hem belang inboezemden, en heel gauw was hij ten minste eenigermate op de hoogte, als hij iets weten wilde. Ook dit heeft de heer van Sandick onderschat.

IV.

Dat er gekneveld werd in Lebak, wist ieder; dat er tot '56 toe altijd gunstig gerapporteerd was over Raden Adhipatti Karta Natta Negara, zooals de Gouverneur-Generaal in de aan Douwes Dekker toegediende „terechtwijzing" verklaarde, is eenvoudig onwaar. Ook Dekker wist het bij zijne komst. Het archief van zijn voorganger, dén heer Carolus, zei de rest, de controleur van Hemert betuigde het, de klachten en de feiten

bewezen het.

Dekker waarschuwde den Regent, maar deze stoorde zich er eenvoudig niet aan, evenmin^ toen als vroeger of later. Die oude Regent was een brutale schelm, zoo is de naakte waarheid.