is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen, niet uit behoefte, om zich en de zijnen daarvoor op te offeren.

Hij handelde toen, zooals Dekker daarvóór en daarna altijd gehandeld heeft: heelveel motieven deden zich te gelijk gelden ; slecht of gemeen was er niet één — en ik erken gaarne, dat hij in den grond der zaak een edel mensch was, d. w. z.: zijn begeeren was edel, hij snakte naar goed-zijn.

Het is de vloek van zijn leven geworden, dat hij 't maar zelden heeft kunnen zijn zonder kwaad te doen. 't Klinkt paradox, maar 't is er geen.

V.

Eerst ruim 3 jaren na zijn ontslag schrijft hij den Max Havelaar. Onder het schrijven van dat boek pas is het hem recht duidelijk geworden , wat er eigenlijk was gebeurd. —

Nadat de Gouverneur-Generaal hem teleurgesteld had, doordat hij Dekker niet verkoos te ontvangen — wat in mijne oogen eene onvergefelijke fout blijft in Duyinaer van Twist — zwierf Dekker wat in de Preanger-Regentschappen, zooals ik al verteld heb, zonder succes.