is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lezer, weet ge bij ondervinding wat het zeggen wil: te wachten in 'n hótel? Te wachten, als elke beet vergald wordt door de onzekerheid of men middel zal weten te vinden die beet te betalen? Te wachten, als vrouw en kinderen hongeren ?

Na vele dagen wachtens op die wijze, deelde hij mij in 'n brief mee, dat de zaak hem bezwaarlijk voorkwam : „omdat hij niet wist of ik bedreven genoeg was in de Fransche taal?"

Ik werd misselijk, en antwoordde, dat ook ik hiervan niet zeker was. Zeker zag de stumpert mij aan voor 'n boerenprocureur, 't verheven vak waarin hij zoo uitmuntte, toen de natie meende hem te kunnen gebruiken, eerst als Volksvertegenwoordiger, vervolgens als Onderkoning van Insulinde!

Wat er gedurende deze aanraking met den ellendeling méér gebeurde, ga ik nn voorbij, omdat het me stuit zaken te behandelen, die niet geheel-en-al thuis hooren op publiek terrein. Toch zal ik 't misschien eenmaal zeggen, mits hij de goedheid hebbe daarop aan te dringen. Komaan, gewezen Onderkoning van Insulinde, die zwaar tilt aan een beetje Fransch! 't Is