is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brieven spreekt, was zijn kind niet. Mimi heeft geene kinderen gehad; maar Wouter is een aangenomen kind, een onechte zoon van een Beiersch overste, meen ik. Wittich heette de man, naar ik meen. Wouter bevindt zich op dit oogenbhk in de Transvaal, geloof ik. Daar kan hij thans den naam van zijn pleegvader hoog houden door mede te vechten voor de zaak der vrijheid, waarvoor Dekker zijn leven graag veil had, - Dekker, die de grenspaal der Nassauers stilletjes weer overeind zette, toen de Pruisen hem omgeworpen hadden in '66. —

Neen, Dekkers kinderen waren — en zijn Max en Nonnie uit den Havelaar. Nonnie Everdine Huberte Douwes Dekker, is getrouwd met professor Francesco Bassani en woont te Napels. En Max, Pieter Constant Jan Eduard Douwes Dekker, is getrouwd met Annette Post van Leggelo en woont te Hoogezand; hij is leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Sappemeer.

Versluys schreef over hem: „De zoon heeft nog te Wiesbaden vertoefd, om daar geregeld te gaan werken, maar dit viel volstrekt niet in zijn smaak. Hij was liever nu eens assistent in