is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan ieder, behalve voor haar allen, wier algeheele overgave en toewijding aan hem noodig was voor zijn geluk, voor zijn streven, of hoe hij het dan ook noemen wil. Het komt alles op hetzelfde neer: de vrouwen waren voor hèm. En van iederen man zou hij eerbiediging der door hem gestelde voorwaarden van overgave en toewijding hebben geëischt behalve van zich zei ven.

Want het sprak vanzelf, dat men hem liefhad en dat iedere vrouw, die hem begreep of meende te begrijpen, zich heel graag voor hem opofferde — en dus, al werd men geene sultane favorite, — wat wèl te worden het streven van iedere vrouw is! — gelukkig was de vrouw, die zich aan hem gaf, altijd. —

Eens, arm en nog onberoemd, viel zijn oog op eene baronnesse van Wijnbergen, en zij: de ontvankelijke dame van hoogen adel, zij werd de draagster en bewaarster zijner ideeën, eerst theoretisch. Maar later werd de practijk der theorie van haar geëischt, en Tine, langzaam getraind, zelve niet hartstochtelijk, heeft de zich zeiven begoochelende dweepsters liefderijk getroost zooveel en zoolang ze kon. Dat zij eens