is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

we8"* — — Toen God de wereld ge¬

schapen en aan Adam gevraagd had: „is er nu misschien nog iets, waarmee ik je plezieren kan?" antwoordde de slimmert: „hm, ja, 'n onhandig vijandje zou me wel schikken." En 't geschiedde alzoo. De Heer — goedig als altijd — schiep de socialisten." —

IV.

Wat hij dan wou? — De Kamers eerst naar huis zenden, verscheidene leden ervan gevangen nemen en executeeren, want er waren heel wat schelmen onder, die prijzen gestolen hadden. Dat parlementaire ,,gewawel" vond hij volstrekt overbodig. En dan verder? — Verder moesten alle menschen precies krijgen, wat hun toekwam, niemand zou honger mogen lijden, niemand mocht onrecht worden aangedaan. — Hoe zou dat in zijn werk gaan ? — Ieder zou eenvoudig goed wezen en stipt zijn plicht doen. Wat zou plicht wezen ? — Goed-zijn. — En wat is goedzijn ? Zijn plicht doen. —

Dit is niet bijzonder duidelijk. Neen, maar duidelijk was het Dekker ook niet, wat hij wilde.