is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Hervorming was voor Multatuli eigenlijk onzin, precies als de Hervorming. Terugkeer tot het oude, het onbekende oude met de zegeningen van het nieuwe — zooiets wenschte hij. Het komt mij voor, dat de Emile van Rousseau voor goed zijne neigingen heeft bepaald. Wat Rousseau van de opvoeding zegt, hebben we maar over te brengen op alle maatschappelijke instellingen en gewoonten, en we zijn klaar. Evenals Rousseau was Dekker in merg en been een aristocraat - en dit is treffend! — evenals Rousseau in zijn tijd ging Dekker in den onzen door voor een democraat van 't zuiverste water.

Aan Rousseau heeft de menschheid vele verplichtingen, wij aan Dekker — straks meer volken dan wij, nu men ook zijne Ideên gaat vertalen.

Dekker vertegenwoordigt bij ons eene A'evolutie. Wel is waar heeft ze alleen in de hoofden en harten gewoed, maar het is er allesbehalve vreedzaam bij toegegaan.

Het sterkst komt zijn invloed nu al te voorschijn in de meeningen der jongeren omtrent den godsdienst in t algemeen, en de godsdiensten

16*