is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vonden, noch beide; ook heb ik dit nooit ergens beweerd gevonden dan juist door genoemde heeren in die krant.

„Alle geloof is bijgeloof" beweert Multatuli — ..godsdienst is krankzinnigheid . Nu moet men al zulke dingen cum grano salis verstaan. In den grond der zaak was Dekker zeer religieus. Eigenlijk drukt hij zich onjuist uit: hij was niet anti-godsdienstig. Hij was anti-kerkleersch. De heeren weten er niets van, beweerde hij — niets meer dan elk ander en ze „verdommen" het volk, door net te doen, of ze er wel iets van weten. Ze redeneeren dwaas: dit wonder kan niet plaats gehad hebben, maar dat wel — enz. Als men vertelde: er is ergens in Brabant een jong meisje bevallen, zonder ooit met een man in aanraking geweest te zijn, zouden ze je voor krankzinnig houden, maar met Maria was dit wel mogelijk en daar preeken ze over, enz.

Zoo ongeveer waren Dekkers gedachten

en zulke leeringen noemde hij vergift.

Zulke opmerkingen van Dekker, hoe laag bij den grond ze dan ook mogen zijn , hebben velen tot nadenken gebracht — honderden, die niet nadachten en maar klakkeloos aannamen, wat