is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun door den dominee werd voorgepraat. Och, de zaak interesseerde hun niet. Maar na de Ideen gelezen te hebben, interesseerde het hun wel. En door Multatuli's invloed is het aantal ongeloovigen verbazend toegenomen. De belangstelling in kerkelijke zaken is velen vergaan, waardoor de modernen overal terrein verloren hebben.

Een beetje onvoorzichtig dunkt het mij nu wel, te zeggen, dat de jongere generaties ongodsdienstig zijn; — onkerksch, ja! et pour cause, naar ik meen , maar ongodsdienstig? Neen.

De ruwheid , waarmee Multatuli de kerkleeren aanviel, was een gevolg van zijne overtuiging, ,,dat op een harde knoest een scherpe bijl past". — Welnu, heelveel kan men hem verschuldigd zijn, zonder zijne meening en zijne manier van strijden over te nemen of na te volgen. Na hem is er een geslacht gekomen, onder zijn invloed, dat zich vrijwillig buiten alle kerkelijk verband heeft gehouden, zijn eigen weg gaat en volkomen verdraagzaam is.

Dekker was ruw soms, scherp bijna altijd en meestal geestig. Er bestaat verband tusschen