is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat kan hij dan toch bedoelen met dat: ik ben geen schrijver! voor en na herhaald.

Is de bedoeling te zeggen, dat hij niet voor zijn plezier schreef? — maar alleen om zijn brood te verdienen, of alleen om nut te stichten, of om beide te gelijk te doen? — Er valt over dergelijke beweringen veel te twisten, echter zonder resultaat. — In waarheid komt de zaak hierop neer, dunkt mij: Dekker heeft de uitkomst van zijn schrijven overschat. Zoo honderden vóór hem hebben dit gedaan , honderden na hem zullen het doen. Velen, en ook Dekker, hebben dit met kinderen gemeen: overschatting van eigen belangrijkheid; en er was heel veel van het kind in Dekker.

Hij heeft het diepe, innige gevoel van te Lebak onrechtvaardig behandeld te zijn naar mijne overtuiging nooit bezeten. Hij was niet tot in het diepst zijner ziel gekrenkt, verontwaardigd, omdat er onrecht gedaan was — neen, hij was boos, hij was teleurgesteld. Indien Dekker zielsovertuigd was geweest van de ondraaglijke ellende der Javanen, indien medelijden met die arme bevolking van Lebak zijne ziel had verteerd, zou het misdadig geweest zijn vier jaar lang te zwijgen.