is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergunning om het werk van Reclus te vertalen. Dat was me een uitkomst en zoo was Reclus mijn dagelijksche trooster en vriend. Anderhalf deel heb ik zoo bewerkt, die wel is waar nooit verschenen, maar die mij altijd ten nauwste verbonden hebben aan den vervaardiger, want deze heeft op die wijze, zonder het te weten, mij den tijd verkort. En hoe verheugde hij zich daarover toen ik het hem eens vertelde.

In het maatschappelijk leven was hij een zon, waarvan licht en warmte afstraalden op zijn geheele omgeving. Zelf werd men beter als men verkeerde met zoo'n persoon. Ja, een persoonlijkheid was hij en zonder te heerschen — niets was meer van hem verwijderd dan dat — oefende hij een magischen invloed uit op allen, die met en bij hem waren.

Laat allen het getuigen, die dit voorrecht genoten en ik ben vast overtuigd dat zij zonder uitzondering hetzelfde zullen verklaren.

Elisée Reclus was in 1830 geboren te Sainte-Foy-la-Grande in het midden van Frankrijk en wel uit een oude protestantsche familie — zijn vader was predikant — waarin de geest der Hugenoten nog voortleefde. Ja, een protestant in de ware beteekenis des woords bleef Reclus, want hij protesteerde tegen alle onrecht en laagheid en deze .godloochenaar" behoorde tot de stipste en meest nauwgezette menschen van zijn tijd.

Rijk had hij kunnen zijn — hoeveel schatten zou zijn uitgever niet aan hem verdiend hebben? — en toch leefde