is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorst vroeger absoluut was, evenzoo heeft de overheidspersoon eenige aanvallen op zijn beweerde majesteit moeten ondergaan. Hij spreekt thans recht in naam des volks, maar onder het voorwendsel dat hij de zedelijkheid verdedigt, is hij niet minder bekleed met de macht om zelf misdadiger te zijn, om den onschuldige tot het bagno te veroordeelen en den machtigen misdadiger vrij te spreken; hij beschikt over het zwaard der wet, hij bewaart de sleutels van de gevangenis; hij verkneutert er zich in om materieel en moreel de preventieve gevangenen te martelen, en te werken met bedreigingen en trouwelooze beloften van den beschuldiger, die „rechter van instruktie" heet; hij richt guillotines op en draait de schroef aan van den boei, hij voedt den politieman, den spion, den agent van de zedenpolitie op, hij vormt in naam van de „sociale verdediging" deze leelijke wereld van de lage wraak, wat het meest weerzinwekkende is in de modder en het slijk.

Een andere instelling is het leger, dat gerekend wordt één te zijn met het „gewapende volk" bij alle naties waar de vrijheidsgeest sterk genoeg is om de regeerders de moeite te doen nemen om hen te bedriegen. Maar wij hebben door een harde ervaring geleerd dat als het personeel der soldaten vernieuwd wordt, het kader hetzelfde is gebleven en het beginsel niet veranderde. De mannen werden in Zwitserland of Duitschland niet direktgekocht:hetzijnnietmeer lansknechten en ruiters, maar zijn zij er vrijer om? Hebben de 500.000 „intelligente bajonetten," waaruit het Fransche leger is samengesteld, het recht om deze intelligentie te toonen, als de korporaal, de sergeant, de heele hierarchie van hen die bevelen, heeft gezegd:

EVOLUTIE. 4