is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwaard" en bereidde „de verdeeldheid tusschen den zoon en den vader, tusschen de dochter en de moeder." Elke zaak, zelfs de slechtste, heeft haar verdedigers en de revolutionair moet hen niettemin bestrijden, al bemint hij hen ook.

VI.

Goede zielen hopen dat alles zich vanzelf zal schikken en dat wij op een dag van vreedzame revolutie de verdedigers van het voorrecht vrijwillig afstand zullen zien doen aan het volk omlaag.

Zeker, wij hebben vertrouwen dat zij eens zullen toegeven, maar dan zal het gevoel dat hen zal leiden, zeker niet spontaan bij hen opkomen, de vrees voor de toekomst en vooral het zien der „feiten'' die hun onherroepelijk karakter dragen, zullen hen een anderen weg doen inslaan; zij zullen zich ongetwijfeld wijzigen, maar dan als voor hen de absolute onmogelijkheid bestaat om met de gevolgde afdwalingen voort te gaan. Die tijden zijn nog verre verwijderd

In de natuur der dingen zelve ligt het, dat elk organisnié werkt in den zin van zijn normale beweging: het kan stilhouden, breken, maar niet rugwaarts werken. Elk gezag tracht zich te vergrooten op kosten van een grooter aantal onderdanen; elke monarchie heeft noodzakelijk de neiging om algemeene monarchie te worden. Voor één Karei V., die in een klooster zich terugtrekkende van verre de tragikomedie der volkeren gadeslaat, zijn er tal van andere soevereinen wier eerzucht om te bevelen nooit voldaan

d