is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voegen zich nu in het Concordaat') en geven den titel van Monseigneur aan de bisschoppen. Zij spraken welsprekend over de algemeene broederschap en nu heet het een beleediging en laster om de woorden te herhalen die zij toen spraken. Zij verfoeiden de bloedbelasting maar onlangs deelden zij tot zelfs de kwajongens bij het leger in en maakten zich misschien klaar om van de vrouwelijke leerlingen der lyceën marketensters te maken. „Beleediging van het leger" — dat wil zeggen de laagheden van het ongekontroleerde autoritarisme en van de lijdelijke gehoorzaamheid niet verborgen te houden — is voor hen de grootste misdaad. Gemis aan eerbied voor de smerige zedenpolitie, den vuilen politieagent, den verachtelijken spion en de heele hoop wetgeleerden, die gezeten zijn in de rechtbanken, dat is beleediging van de justitie en de moraal. Er bestaat geen verouderde instelling die zij niet trachtten te bevestigen; dank zij hunner is de Akademie, vroeger zoo gesmaad, op nieuw populair geworden; zij pronken onder den koepel van het Instituut, als een der hunnen, een politie-spion geworden, zijn rok met lauweren heeft versierd. Het Legioen van Eer was een bespotting, zij hebben nieuwe, gele, groene, blauwe, veelkleurige onderscheidingen uitgevonden. Wat men de republiek noemt, opent alle deuren van haar schaapskooi voor hen die er een afschuw van hadden tot den naam toe: herauten van het goddelijk recht, bewierookers van den Syllbus, waarom zouden zij er niet binnengaan? Zijn zij niet onder elkaar te midden van al die

') Eindelijk na 30 jaar republiek is er een wetsontwerp aangenomen op de scheiding van kerk en staat, dat echter zoo zacht mogelijk tegen de kerk optreedt. Vertaler.