is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijmaking zijn nog grooter in die scholen, kongr ganistische of andere, wier leeraren, al aanvaarden zij ook de verplichte routine der lessen en der terughoudende verklaringen, toch verplicht zijn feiten te noemen, onderlinge betrekkingen aan te toonen, wetten te signaleeren. Wat ook de kommentaren zijn, waarvan een onderwijzer zijn onderwijs vergezeld laat gaan, de getallen die hij op het bord schrijft, blijven er niet minder juist om. Welke wakheid zal de overhand hebben? Die welke leert . twee maal twee vier is en niets ontstaat uit niets o wel de oude „waarheid," die ons zegt dat alle dingen uit niets geschapen zijn en die ons de identiteit bevestigt van één enkelen God in drie goddelijke personen?

Als het onderwijs slechts op de school werd gegeven, zouden de regeeringen en kerken kunnen hopen de geesten in slavernij te houden, maar buiten de school op straat, in de werkplaats, voor de kermistenten, in het theater, in de spoorwegwagons, op de stoombooten, in de vreemde steden, in 't gezicht van nieuwe landschappen leert men het meest. Iedereen reis tegenwoordig, hetzij voor zijn genoegen etzij voor zijn belangen. Geen vergadering waarin menschen elkaar ontmoeten die Rusland, Australië, Amerika gezien hebben en als de omvaarders der aarde nog de uitzondering zijn, er is om zoo te zeggen getn mensch die niet genoeg gereisd heeft om ten minste de kontrasten van het land en de stad, van de woestijn, de bergen en de vlakten, het vasteland en de zee te zien. Onder hen die zich verplaatsen zijn er zeker velen die zonder methode en alsof zij blind zijn, reizen; terwijl zij van land veranderen, veranderen zij niet van milieu en blijven zij om zoo te zeggen