is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat ook de oorsprong moge zijn van het onderwijs, allen genieten ervan en de arbeider neemt er niet het minst deel aan. Hetzij een ontdekking gedaan wordt door een bourgeois, een adelijke of een burger, hetzij de geleerde is de pottenbakker Palissy of de kanselier Baco, de heele wereld zal gebruik maken van zijn onderzoekingen. Zeker, de bevoorrechten zouden het voordeel der wetenschap wel voor zich willen behouden en het volk in onkunde laten: dagelijks eigenen industrieelen zich dit of dat toe en door een brevet of patent matigen zij zich het recht aan om dit of dat artikel, dat nuttig is voor de menschheid te fabriceeren: men heeft kunnen zien hoe Dr. Koch door zijn meester Wilhelm verplicht is geworden de genezing der rijksonderdanen op te eischen als een staatsmonopolie. Maar te veel onderzoekers zijn aan het werk dan dat die egoïstische verlangens kunnen bevredigd worden. Deze wetenschappelijke onderzoekers bevinden zich in den toestand van dien toovenaar in de Duizend-en-Een-Nacht, die de pot ontzegelde waarin een opgesloten genie sinds 10.000 jaar sliep. Zij wilden hem weer in zijn verblijf doen terugkeeren, hem opsluiten onder drievoudige zegels, maar zij hebben het woord der bezwering vergeten en het genie is voor altijd vrij.

Door een vreemde tegenstrijdigheid kan men opmerken dat voor alle sociale vraagstukken waarbij de arbeiders een direkt en natuurlijk belang hebben ten einde de gelijkheid der menschen, de rechtvaardigheid voor allen op te eischen, het hun gemakkelijker is dan voor den beroepsgeleerde om tot de kennis der waarheid te komen, die de werkelijke wetenschap is. Er was een tijd waarin de groote meerderheid